Дума Описание
жрец жрецът, жреца, мн. жреци, м.
1. В езическите религии — свещенослужител. Жрецът изричаше заклинания.
2. Прен. Отдаден на велика идея или цел човек; неин служител, пазител. Жрец на изкуството.
// прил. жречески, жреческа, жреческо, мн. жречески.