Дума Описание
жребна мн. жребни, прил.
Само за кобила — която е бременна.