Дума Описание
жонгльор мн. жонгльори, м.
1. Цирков артист, който се занимава с жонглиране.
2. Прен. Човек, който изкусно борави с думи, факти и под., за да прикрие нещо.
// прил. жонгльорски, жонгльорска, жонгльорско, мн. жонгльорски.