Дума Описание
жлъчен жлъчна, жлъчно, мн. жлъчни, прил.
1. Който е свързан с жлъчка. Жлъчен мехур. Жлъчен пясък.
2. Който е изпълнен с жлъч; язвителен, злобен. Жлъчна критика.