Дума Описание
жлъч жлъчта, само ед., ж.
Силна ненавист, омраза, злоба, обикн. изразена с думи, с усмивка.