Дума Описание
жлътна се жлътнеш се, мин. св. жлътнах се, мин. прич. жлътнал се, св.
— вж. жлътвам се.