Дума Описание
жлътвам се жлътваш се, несв. и жлътна се, св.
1. Ставам жълт и започвам да се жълтея. Дюлите в градината се жлътнаха.
2. Жълтея се. Какво си се жлътнала с тази рокля!