Дума Описание
жлеза мн. жлези, ж.
Вътрешен орган у човека и животните, който изработва необходими за организма хормони, секрети или изхвърля вредни за организма вещества. Задстомашната жлеза отделя инсулин.
// прил. жлезен, жлезна, жлезно, мн. жлезни.