Дума Описание
жлеб жлебът, жлеба, мн. жлебове, (два) жлеба, м.
Дълга, тясна вдлъбнатина на предмет, в която обикн. влиза изпъкнала част на друг предмет. Дъските за паркет имат жлебове.