Дума Описание
жито мн. жита, ср.
1. Само ед. Едногодишно тревисто растение, даващо зърна, от които се прави брашно за хляб; пшеница; зърната на това растение. Ще пожънем житото навреме.
2. Само мн. Обширни площи, засети с това растение. Пред нас са блеснали житата.
3. Само ед. Сварени зърна от това растение, приготвени по специален начин за религиозен обред.