Дума Описание
житиен житийна, житийно, мн. житийни, прил.
Който е свързан с житие (в 1 знач.). Житийна литература.