Дума Описание
житие мн. жития и житиета, ср.
1. Разказ за живота на светец. Житието на св. Петка.
2. Биография. Разказах му моето житие.
• Житие-битие. Начин на живот; биография.