Дума Описание
жител жителят, жителя, мн. жители, м.
1. Лице, което живее постоянно в една страна, в едно населено място, един квартал и под. Колко жители има България? Жителите на града.
2. Обитател на къща, блок и др.
3. Лице, административно регистрирано в град или село. Жител съм на Русе.
// прил. жителски, жителска, жителско, мн. жителски.