Дума Описание
житейски житейска, житейско, мн. житейски, прил.
Който е свързан с реалния живот. Житейски опит. Житейски въпрос.