Дума Описание
жиронда (фр. Gironde)
Ист. Политическа партия на едрата буржоазия през Френската буржоазна революция, образувана около депутати от областта Жиронда.
// същ. жирондинец.