Дума Описание
жило мн. жила, ср.
1. Заострен пробождащ орган у някои насекоми, с който жилят, като изпускат отровна течност. Пчелно жило. Отровно жило.
2. Умъртвена гнойна тъкан в центъра на цирей.
3. Прен. Част на машина или уред, наподобяваща такъв заострен орган.