Дума Описание
жилна жилнеш, мин. св. жилнах, мин. прич. жилнал, св.
— вж. жилвам.