Дума Описание
жилкуване само ед.
Спец. Начин на подреждане на жилките на листата.