Дума Описание
жилест жилеста, жилесто, мн. жилести, прил.
1. Който е с изпъкнали жили (в 1 знач.). Жилести ръце.
2. Който е с много жили (в 3 знач.) или жилки. Жилесто дърво. Жилести листа.