Дума Описание
жилвам жилваш, несв. и жилна, св.
Жиля кратко, веднъж или няколко пъти по веднъж. Жилвам с коприва.