Дума Описание
жилав жилава, жилаво, мн. жилави, прил.
1. Който се огъва или разтегля, без да се къса или чупи. Жилава пръчка. Жилаво стъбло.
2. За месо — което не може да се свари или да се дъвче.
3. За глина, кал и под. — лепкав.
4. За човек или животно — здрав, силен, издръжлив. Жилав кон. Жилави ръце.
5. Прен. За характер — упорит, твърд. Жилав народ.
// същ. жилавина, ж.
// същ. жилавост, жилавостта, ж.