Дума Описание
жизнеспособен жизнеспособна, жизнеспособно, мн. жизнеспособни, прил.
Който е способен да живее, да съществува и да се развива.