Дума Описание
жизнерадостен жизнерадостна, жизнерадостно, мн. жизнерадостни, прил.
Който се радва на живота; бодър, весел.