Дума Описание
жизнелюбие само ед.
Любов към живота.