Дума Описание
жиголо мн. жигола, ср.
Любовник, обикн. на по-възрастна от него жена, срещу заплащане или издръжка.