Дума Описание
жиго само ед.
Вид ястие — печен овчи бут.