Дума Описание
жига само ед.
Стар народен английски танц с бързо темпо.