Дума Описание
животрептящ животрептяща, животрептящо, мн. животрептящи, прил.
Важен за момента, злободневен. Животрептящ въпрос.