Дума Описание
животновъдка мн. животновъдки, ж.
Жена животновъд.