Дума Описание
животновъден животновъдна, животновъдно, мн. животновъдни, прил.
Който е свързан с животновъдство.