Дума Описание
животновъд мн. животновъди, м.
1. Истор. Гледач на селскостопански животни в държавно или кооперативно стопанство.
2. Спец. Специалист по животновъдство.