Дума Описание
животно мн. животни, ср.
1. Представител на една от формите на органичния свят, не растение. Висши животни. Тревопасни животни.
2. Живо същество, но не човек. Обичам животните.
3. Прен. Груб човек, който не може да контролира инстинктите си.
• Безгръбначно животно. Раболепен човек, човек без достойнство.