Дума Описание
животинка мн. животинки, ж.
Малко или мило, скъпо животно.