Дума Описание
живороден живородена, живородено, мн. живородени, прил.
Който е роден жив.
живороден живородна, живородно, мн. живородни, прил.
Спец. За животно — на който зародишът се развива в майката.