Дума Описание
живописен живописна, живописно, мн. живописни, прил.
1. Който е свързан с живопис.
2. Който съдържа ярки цветове. Живописна носия. Живописна местност.
3. Прен. Който е жив, образен. Живописен разказ.
// същ. живописност, живописността, ж.