Дума Описание
живодер мн. живодери, м.
Безмилостен, жесток човек; кожодер, грабител.