Дума Описание
живовляк само ед.
Тревисто растение с изпъкнали жилки по стъблото и листата, някои видове на което са лечебни.