Дума Описание
живо нареч.
1. Пъргаво, бързо, бодро, енергично; дейно. Крача живо. Говоря живо. Участвам живо.
2. Като заповед - бързо. Вървете по-живо!
3. Ярко, ясно; образно. Представям си живо. Разказвам живо.
• На живо. Пряко, непосредствено.
• По живо по здраво. Разг. Благополучно. Иди си по живо по здраво.