Дума Описание
живина мн. живини. ж.
Живо същество, животно.
живина нареч.
• На живина. Разг. Приживе.