Дума Описание
живец само ед.
1. Диал. Пулс.
2. Прен. Импулс, подтик, определящ и движещ действия или дейност.
живец мн. живци, (два) живеца, м.
Диал. Месото под нокътя или кожичката около него.