Дума Описание
живеница само ед. Диал.
1. Туберкулозно заболяване на лимфните жлези по шията; скрофули.
2. Изобщо тежка болест.
3. Рана, която не заздравява.