Дума Описание
живак само ед.
1. Химически елемент — сребристобял течен метал, който се прилага за направа на термометри и др. уреди.
2. Прен. Много подвижен, пъргав човек. Голям живак е това дете, не се спира.