Дума Описание
жетварски жетварска, жетварско, мн. жетварски, прил.
Жътварски.