Дума Описание
жесток жестока, жестоко, мн. жестоки, прил.
1. Който не проявява или не притежава милост, жалост, състрадание; безпощаден, безчовечен. Много е жесток, може да убие човек.
2. Който съдържа или изразява безпощадност, отсъствие на милост, безчовечност. Жестока постъпка. Жесток удар. Жесток терор. Жесток поглед.
// нареч. жестоко.