Дума Описание
жестикулация само ед.
Жестикулиране.