Дума Описание
жест жестът, жеста, мн. жестове, (два) жеста, м.
1. Движение, най-често на ръцете, с което се придава по-голяма изразителност на речта или се изразява чувство, желание и под.; изразително движение, най-вече на ръцете.
2. Прен. Великодушна или красива постъпка; щедро дарение. Направи голям жест за мене.