Дума Описание
жертвоготовен жертвоготовна, жертвоготовно, мн. жертвоготовни, прил.
Който е готов да прави жертва (в 3 знач.).
// същ. жертвоготовност, жертвоготовността.