Дума Описание
жертвен жертвена, жертвено, мн. жертвени, прил.
Който е определен за жертва или е свързан с жертвоприношение. Жертвено агне. Жертвена клада.