Дума Описание
жертвам жертваш, несв.; какво/кого.
Доброволно се лишавам от нещо ценно заради някого или нещо. Жертвам здравето си. Жертвам живота си.
— жертвам се. Давам доброволно живота си или нещо много ценно. Жертва се за свободата. Жертва се за децата си.