Дума Описание
жерминал (фр. jerminal от лат. germen, -inis 'кълн')
Ист. Седмият месец на френския революционен календар - от 21 март до 19 април.